L&K

Vi hjälper dig med allt i hemmet

Våra åtgärder med tanke på COVID-19 

Vi förstår att många känner sig oroliga under dessa tider. Därför har vi infört följande åtgärder under COVID-19.

  • All personal stannar hemma om de känner sig sjuka
  • All personal stannar hemma i 14 dagar ifall de varit i en riskzon
  • Vi kontrollfrågar kund ifall de är friska innan uppdraget
  • Vi håller avstånd och undviker kontakt under uppdraget
  • Vi tvättar och desinfekterar händerna i början och slutet av varje uppdrag
  • Vi använder skyddsmask under kundbesök